Forums
Username:
Password:
Register

Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
bài toán cộng hưởng tần số f1, f2 khi mắc nối tiếp tần số f thay đổi thế nào
06-30-2013, 01:04 PM
Post: #1
bài toán cộng hưởng tần số f1, f2 khi mắc nối tiếp tần số f thay đổi thế nào
Bài 1:Mạch điện R1, L1, C1 có tần số cộng hưởng f1. Mạch điện R2, L2,R2 có tần số cộng hưởng f2. Biết f1=f2. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì được tần số cộng hưởng f2. Tìm mối quan hệ giữa f và f1 :
A: f=3f1
B: f=2f1
C: f=1,5f1
D: f=f1
HD:
cách đơn giản nhất suy luận thế này
để cộng hưởng Zl=Zc.
khi f= f1 = f2 thì đều có cộng hưởng nghĩa là Zl1= Zc1, Zl2= Zc2.
khi mắc nối tiếp thì Zl = Zl1 +Zl2
Zc = Zc1+Zc2
để cộng hưởng Zl=Zc => Zl1 +Zl2 = Zc1+Zc2 *
ta thấy ứng với th f = f1= f2 thỏa mãn * f=f1
vậy đáp án D

cách 2: viết biểu thức tính f1, f2 hoặc đơn giản w1,w2 theo L, C khi cộng hưởng rút tất cả C1,L2,C2 theo L1. w1.L1 = 1/w1c1. w2.L2 = 1/w2.c2
w1 = w2
sau đó viết biểu thức cộng hưởng khi mắc nối tiếp thế vào theo L1 => mối liên hệ w với w1


bài 2:
Mạch xoay chiều R1,L1,C1 mắc nt có tần số cộng hưởng f1.Mạch R2,L2,C2 mắc nt có tần số Cộng Hưởng f2. biết C1 = 2.C2, f2=2.f1 . Nếu mắc nt 2 mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch bằng?
A.(căn2)f1 B.f1 C. 2.f1 D.(căn3)f1
Hướng dẫn:
từ C1=2.C2, f2= 2.f1 => L2 = theo L1
mắc nối tiếp thì 1/c=1/c1+1/c2 và L=L1+L2 em tính theo hết L1 và C1 thì sẽ tính được tần số cộng hưởng khi mắc nối tiếp Theo f1.

vuhoangbg@gmail.com http://lophocthem.com
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Your Website | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication
http://lophocthem.com