TRANG CHỦ
Tài khoản:
Mật mã:
Đăng kí

Bình chọn: ĐÁNH GIÁ BỘ TÀI LIỆU VẬT LÝ THẦY HOÀNG
ĐẦY ĐỦ, RẤT HỮU ÍCH
BÌNH THƯỜNG, TẠM ĐƯỢC
KHÔNG XEM ĐƯỢC
CÓ BỘ KHÁC TỐT HƠN
DỞ, TỆ
[Hiển thị kết quả]
 
Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 7 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CHUYÊN ĐỀ LTĐH VẬT LÝ 2015 - VŨ ĐÌNH HOÀNG - UPDATE
03-04-2012, 12:24 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 10-02-2015 12:04 AM bởi vuhoangbg.)
Bài viết: #1
CHUYÊN ĐỀ LTĐH VẬT LÝ 2015 - VŨ ĐÌNH HOÀNG - UPDATE
1. BỘ CHUYÊN ĐỀ LTĐH VẬT LÝ 2015 GỒM ( TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA, TRẮC NGHIỆM GIẢI CHI TIẾT).
....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
hoặc ....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..

2. BỘ CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 10 GỒM ( TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA, TRẮC NGHIỆM GIẢI CHI TIẾT).
link tải bản update tại:
....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
hoặc
....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
3. BỘ CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 11 GỒM ( TÓM TẮT LÝ THUYẾT, PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA, TRẮC NGHIỆM GIẢI CHI TIẾT).

link tải bản update:
....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
hoặc
....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
CẤU TRÚC TÀI LIỆU

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ HỌC VẬT RẮN

CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
KIẾN THỨC
VÍ DỤ MINH HỌA
BÀI TOÁN 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
BÀI TOÁN 2: VẬT RẮN QUAY BIẾN ĐỔI ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
ĐỀ TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP.
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 2. MOMEN QUÁN TÍNH – MOMEN LỰC
VÍ DỤ MINH HỌA
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 3. MOMEN ĐỘNG LƯỢNG- ĐINH LUÂT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
VÍ DỤ MINH HỌA
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
CHỦ ĐỀ 4. ĐỘNG NĂNG - ĐL BT ĐN
VÍ DỤ MINH HỌA
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHU DE 5. ON TAP - KIEM TRA
DE KIEM TRA 1
DE KIEM TRA 2
DE KIEM TRA 3

CHUYÊN ĐỀ 2: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
DẠNG 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG, THƯỜNG GẶP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
DẠNG 3: TÌM THỜI GIAN VẬT ĐI TỪ LI ĐỘ X1 TỚI X 2
DẠNG 4: XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC ( S, Smax, Smin)
DẠNG 5: BÀI TOÁN THỜI GIAN TRONG DĐ ĐH
DẠNG 6: XÁC ĐỊNH SỐ LẦN VẬT QUA LI ĐỘ X TRONG THỜI GIAN t
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO
I: KIẾN THỨC.
II: CÁC DẠNG BÀI TẬP.
BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP
BÀI TOÁN 2.: LIÊN QUAN ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG CON LẮC LÒ XO
BÀI TOÁN 3: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LÒ XO
BÀI TOÁN 4: TÌM ĐỘ BIẾN DẠNG, CHIỀU DÀI (MAX, MIN)
BÀI TOÁN 5: LỰC TRONG CON LẮC LÒ XO
BÀI TOÁN 6: CẮT, GHÉP LÒ XO NỐI TIẾP – SONG SONG - XUNG ĐỐI
BÀI TOÁN 7: SỰ THAY ĐỔI CHU KÌ, TẦN SỐ CON LẮC LÒ XO KHI m THAY ĐỔI
BÀI TOÁN 8: VA CHẠM
BÀI TOÁN 9: HỆ VẬT CÓ MA SÁT GẮN VÀO NHAU CÙNG DAO ĐỘNG.
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 3: CON LẮC ĐƠN
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP
BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP VỀ CON LẮC ĐƠN
BÀI TOÁN 2 : CẮT, GHÉP CHIỀU DÀI CON LẮC ĐƠN
BÀI TOÁN 3: CON LẮC ĐƠN BỊ VƯỚNG ĐINH, KẸP CHẶT
BÀI TOÁN 4: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CON LẮC ĐƠN
BÀI TOÁN 5. VA CHẠM TRONG CON LẮC ĐƠN
BÀI TOÁN 6 : SỰ THAY ĐỔI CHU KỲ CON LẮC ĐƠN KHI THAY ĐỔI ĐỘ CAO h, ĐỘ SÂU d
BÀI TOÁN 7: SỰ THAY ĐỔI CHU KỲ CON LẮC ĐƠN KHI TĂNG GIẢM NHIỆT ĐỘ
BÀI TOÁN 8: CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG NGOẠI LỰC
BÀI TOÁN 9: CON LẮC ĐƠN DAO ĐỘNG TRÙNG PHÙNG
BÀI TOÁN 10: CON LẮC ĐƠN ĐANG DAO ĐỘNG ĐỨT DÂY
BÀI TOÁN 11 : CON LẮC VẬT LÝ DĐĐH
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 4: ĐỘ LỆCH PHA. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
PHƯƠNG PHÁP
CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 5: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG. CỘNG HƯỞNG CƠ
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP
Bài toán 1: Độ giảm biên độ trong dao động tắt dần chậm
Bài toán 2: Độ giảm cơ năng trong dao động tắt dần
BÀI TOÁN 3: Số dao động vật thực hiện được, số lần vật đi qua vị trí cân bằng và thời gian dao động
BÀI TOÁN 4: Tìm tốc độ cực đại của vật đạt được trong quá trình dao động
Dạng 5: Quãng đường vật đi được trong dao động tắt dần
BÀI TOÁN 6: CỘNG HƯỞNG CƠ
CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP - DAO ĐỘNG CƠ HỌC
ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM
DE KIEM TRA 20 CAU - DAP AN
DE KIEM TRA 45'
CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG CƠ HỌC

CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: Tìm các đại lượng đặc trưng của sóng
BÀI TOÁN 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG CƠ
BÀI TOÁN 1: BIÊN ĐỘ CỦA PHÂN TỬ M TRONG GIAO THOA SÓNG
BÀI TOÁN 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA SÓNG
BÀI TOÁN 3: TÌM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU ĐOẠN GIỮA 2 NGUỒN.
BÀI TOÁN 4: TÌM SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂUTRÊN ĐƯỜNG TRÒN,
ĐƯỜNG ELIP .
BÀI TOÁN 5: SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐOẠN CD
TẠO VỚI 2 NGUỒN MỘT HÌNH VUÔNG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT
BÀI TOÁN 6: ĐIỂM M CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 3: PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG
TÓM TẮT CÔNG THỨC
VÍ DỤ MINH HỌA
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 4: SÓNG ÂM . HIỆU ỨNG DOPPLER
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1. TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG SÓNG ÂM
BÀI TOÁN 2. BÀI TẬP HIỆU ỨNG ĐỐP - PLE
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP - SÓNG CƠ HỌC
DE + DAP AN CHI TIET
ÔN TẬP TỔNG HỢP - SÓNG CƠ HỌC
CHUYÊN ĐỀ 4: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU


CHỦ ĐỀ1. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN1: SỰ TẠO THÀNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU.
BÀI TOÁN 2. ĐOẠN MẠCH R,L,C CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ
BÀI TOÁN 3: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐOẠN MẠCH R,L,C NỐI TIẾP
BÀI TOÁN 4: TÌM THỜI GIAN ĐÈN SÁNG TỐI TRONG MỖI CHU KÌ
BÀI TOÁN 5: PP TÍCH PHÂN TÌM ĐIỆN LƯỢNG CHUYỂN QUA
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 2: CỘNG HƯỞNG ĐIỆN - VIẾT BIỂU THỨC u,i
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG
BÀI TOÁN 2 : VIẾT BIỂU THỨC DÒNG ĐIỆN, HIỆU ĐIỆN THẾ
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 3. CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
VÍ DỤ MINH HỌA
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 4: MẠCH CÓ R, L, C, w, f THAY ĐỔI
PHƯƠNG PHÁP CHUNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: ĐOẠN MẠCH R,L,C CÓ R THAY ĐỔI
BÀI TOÁN 2: BIỆN LUẬN L THAY ĐỔI
BÀI TOÁN 3: BIỆN LUẬN KHI C THAY ĐỔI
BÀI TOÁN 4: W, f THAY ĐỔI
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 5: ĐỘ LỆCH PHA - PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ - BÀI TOÁN HỘP ĐEN
BÀI TOÁN 1 : LIÊN QUAN ĐỘ LỆCH PHA
BÀI TOÁN 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ
BÀI TOÁN 3: HỘP ĐEN BÍ ẨN
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 6. MÁY ĐIỆN - MÁY BIẾN ÁP - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1 : CÁC LOẠI MÁY, ĐỘNG CƠ ĐIỆN
BÀI TOÁN 2 : MÁY BIẾN ÁP
BÀI TOÁN 3 : HAO PHÍ – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
ĐỀ THI ĐAI HỌC + CAO ĐẲNG CÁC NĂM
CHUYÊN ĐỀ 5: MẠCH DAO ĐỘNG – SÓNG ĐIỆN TỪ


CHỦ ĐỀ 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MẠCH DAO ĐỘNG
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP
BÀI TOÁN 2: VIẾT BIỂU THỨC q, u, i
BÀI TOÁN 3: LIÊN QUAN NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
- MẠCH DAO ĐỘNG TẮT DẦN – BÙ NĂNG LƯỢNG
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG - SÓNG ĐIỆN TỪ- TRUYỀN THÔNG
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG
BÀI TOÁN 2 : TỤ XOAY ĐIỆN DUNG THAY ĐỔI – GHÉP TỤ - GHÉP CUỘN
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 3: ÔN TẬP - SÓNG ĐIỆN TỪ

CHUYÊN ĐỀ 6: SÓNG ÁNH SÁNG


CHỦ ĐỀ 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP
BÀI TOÁN 2: TÌM GÓC HỢP BỞI 2 TIA LÓ, KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 VẠCH,
ĐỘ RỘNG DẢI QUANG PHỔ.
BÀI TOÁN 3: SỰ THAY ĐÔI ĐỘ TỤ, TIÊU CỰ THẤU KÍNH, CHIẾT SUẤT MÔI TRƯỜNG VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC KHÁC NHAU
BÀI TOÁN 4: QUANG PHỔ CHO BỞI LƯỠNG CHẤT PHẲNG - HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 2. GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG THƯỜNG GẶP GIAO THOA SÓNG
BÀI TOÁN 2 : THỰC HIỆN GIAO THOA TRONG MÔI TRƯỜNG CHIẾT SUẤT n
BÀI TOÁN 3: GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐA SẮC, VỊ TRÍ CỰC ĐẠI TRÙNG NHAU
BÀI TOÁN 4: SỰ DỊCH CHUYỂN HỆ VÂN GIAO THOA KHI ĐẶT BẢN MỎNG
BÀI TOÁN 5: SỰ DỊCH CHUYỂN HỆ VÂN KHI DI CHUYỂN NGUỒN SÁNG
BÀI TOÁN 6: GIAO THOA VỚI LƯỠNG LĂNG KÍNH GHÉP SÁT FRESNEL
BÀI TOÁN 7: GIAO THOA VỚI LƯỠNG THẤU KÍNH BI-Ê
BÀI TOÁN 8: GIAO THOA LƯỠNG GƯƠNG PHẲNG FRESNEL
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 3. QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
VÍ DỤ MINH HỌA
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP - SÓNG ÁNH SÁNG
CHUYÊN ĐỀ 7: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG


CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: TÌM CÔNG THOÁT, GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN
BÀI TOÁN 2: ĐỘNG NĂNG BAN ĐẦU CỰC ĐẠI, VMAX, HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM TRIỆT TIÊU DÒNG QUANG ĐIỆN
BÀI TOÁN 3: NĂNG LƯỢNG VÀ ĐỘNG LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG PHOTON CƯỜNG ĐỘ DÒNG QUANG ĐIỆN BÃO HÒA, SỐ e BẬT RA; CÔNG SUẤT NGUỒN SÁNG, HIỆU SUẤT L.TỬ
BÀI TOÁN 4: HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM, TRIỆT TIÊU DÒNG QUANG ĐIỆN
ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN THẾ, ĐIỆN TRƯỜNG MAX CỦA QUẢ CẦU CÔ LẬP VỀ ĐIỆN
BÀI TOÁN 5: ELECTRON QUANG ĐIỆN BẮN VÀO ĐIỆN, TỪ TRƯỜNG ĐỀU.
BÀI TOÁN 6: SỰ TẠO THÀNH TIA X (TÌM BƯỚC SÓNG NHỎ NHẤT TIA RONGHEN)
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 2: MẪU NGUYÊN TỬ BO. QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ HYDRO
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: BÁN KÍNH, VẬN TỐC DÀI, NĂNG LƯỢNG, CHU KÌ, TẦN SỐ
CỦA ELECTRON TRÊN QUĨ ĐẠO DỪNG
BÀI TOÁN 2: QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIDRO TÌM BƯỚC SÓNG CÁC VẠCH, LAMDA MIN, MAX
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 3. HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ LỌC LỰA – MÀU SẮC ÁNH SÁNG - LAZE
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP:
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

CHUYÊN ĐỀ 8. SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

KIẾN THỨC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP.
BÀI TOÁN 1: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA THỜI GIAN
BÀI TOÁN 2 : SỰ CO ĐỘ DÀI
BÀI TOÁN 3 : NHỮNG PHÉP BIẾN ĐỔI VẬN TỐC
BÀI TOÁN 4 : HỆ THỨC GIỮA NĂNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM


CHUYÊN ĐỀ 9: PHÓNG XẠ - HẠT NHÂN


CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1. NÊU CẤU TẠO HẠT NHÂN, BÁN KÍNH, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG RIÊNG
BÀI TOÁN 2: TÍNH SỐ HẠT, ĐỒNG VỊ
BÀI TOÁN 3: ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT, ĐỘ BỀN VỮNG HẠT NHÂN
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 2: PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
BÀI TOÁN 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHÓNG XẠ, NÊU CẤU TẠO HẠT TẠO THÀNH.
BÀI TOÁN 2: TÍNH LƯỢNG CHẤT PHÓNG XẠ (CÒN LẠI, ĐÃ PHÂN RÃ, CHẤT MỚI ); TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIỮA CHÚNG .
BÀI TOÁN 3: TÍNH CHU KỲ T, HẰNG SỐ PHÓNG XẠ .
BÀI TOÁN 4: TÌM ĐỘ PHÓNG XẠ H
BÀI TOÁN 5: TÌM THỜI GIAN PHÂN RÃ t , ỨNG DỤNG PHÓNG XẠ TUỔI CỔ VẬT, LIỀU CHIẾU XẠ, ĐIỀU TRỊ BỆNH
DẠNG 6: TÍNH HIỆU ĐIỆN THẾ BẢN TỤ KHI CHIẾU TIA PHÓNG XẠ.
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 3: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
I.KIẾN THỨC.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
BÀI TOÁN 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
BÀI TOÁN 2: NĂNG LƯỢNG PHẢN ỨNG, NHIÊN LIỆU CẦN ĐỐT
BÀI TOÁN 3: ĐỘNG NĂNG , VẬN TỐC, GÓC TẠO BỞI CÁC HẠT
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.

CHỦ ĐỀ 4. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH & PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH
I. KIẾN THỨC CHUNG:
TÓM TẮT CÔNG THỨC
VÍ DỤ MINH HỌA
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP - PHÓNG XẠ - HẠT NHÂN

CHUYÊN ĐỀ 10: VI MÔ – VĨ MÔ

CHỦ ĐỀ 1: CÁC HẠT SƠ CẤP
TÓM TẮT CÔNG THỨC
VÍ DỤ MINH HỌA
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 2. HỆ MẶT TRỜI – SAO, THIÊN HÀ – BIGBANG
TÓM TẮT CÔNG THỨC
VÍ DỤ MINH HỌA
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 3. ÔN TẬP - VI MÔ - VĨ MÔ
III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP:
ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

- Trường hợp bạn không đọc được file thì các bạn đổi hãy đổi tên file thành tiếng việt không dấu rồi mới giải nén.
Hãy xem máy tính cài đủ chương trình hỗ trợ chưa. ( winrar và foxit reader hoặc các phần mềm có chức năng tuơng tự khác như 7zip, acobat...)
- Để đọc file các em cần cài đặt winrar => để giải nén, cài foxit reader => để đọc sách điện tử ebook pdf.
các e vào link dưới và tìm chữ down load click vào nó sẽ tự động tải về. sau đó click duple sau đó nhấn acept hoặc next để cài đặt....
- tải winrar về tại đây ....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
- tải foxit reader về tại đây ....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
sau khi cài đặt các tiện ích này rồi, các e tải bộ tài liệu về nhấp chuột phải chọn extract here để giải nén và sử dụng,

Để đọc file các em cần cài đặt winrar => để giải nén, cài foxit reader mới nhất => để đọc sách điện tử ebook pdf.
các e vào link dưới và tìm chữ down load click vào nó sẽ tự động tải về. sau đó click duple sau đó nhấn acept hoặc next để cài đặt....
tải winrar về tại đây ....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
tải foxit reader mới nhất về tại đây ....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
sau khi cài đặt các tiện ích này rồi, các e tải bộ tài liệu về nhấp chuột phải chọn extract here để giải nén và sử dụng.
- Nếu giải nén không được thì đổi tên các file thành tiếng việt không dấu trước khi giải nén.
Chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, chúc các em học sinh một năm học thành công, đỗ đạt!
"[/color]


BỘ TÀI LIỆU LỚP 11 CHIA 2 KIỂU CẤU TRÚC:
*FILE 1: BỘ CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11 - CẬP NHẬT THEO 8 CHUYÊN ĐỀ LỚN
+ CHUYÊN ĐỀ 1- TĨNH ĐIỆN HỌC.
+ CHUYÊN ĐỀ 2 - DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI.
+ CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG.
+ CHUYÊN ĐỀ 4 - TỪ TRƯỜNG.
+ CHUYÊN ĐỀ 5 - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.
+ CHUYÊN ĐỀ 6. HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG
+ CHUYÊN ĐỀ 7 - MẮT, CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC.
+ CHUYÊN ĐỀ 8 - ĐỀ ÔN TẬP, THI KIỂM TRA.

* FILE 2: BỘ CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11 - CHIA THEO 42 CHỦ ĐỀ NHỎ.

CHUONG 1. DIEN TICH - DIEN TRUONG
CHU DE 1. ÔN TẬP, BỔ TRỢ KIẾN THỨC
CHU DE 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ TƯƠNG TÁC ĐIỆN
CHU DE 3. ĐIỆN TÍCH CHỊU CÁC LỰC TÁC DỤNG CÂN BẰNG
CHU DE 4. ĐIỆN TRƯỜNG
CHU DE 5. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN - ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ
CHU DE 6. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG
CHU DE 7. TỤ ĐIỆN
CHU DE 8. ÔN TẬP, KIỂM TRA CHƯƠNG 1

CHUONG 2. DONG DIEN KHONG DOI
CHU DE 1. ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI- NGUỒN ĐIỆN
CHU DE 2. ĐIỆN NĂNG, ĐL JUNLENXO-CÔNG,CÔNG SUẤT NGUỒN
CHU DE 3. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH CHỈ CHỨA R
CHU DE 4. ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH
CHU DE 5.ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH
CHU DE 6. ÔN TẬP, KIỂM TRA -DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

CHUONG 3. DONG DIEN TRONG CAC MOI TRUONG
CHỦ ĐỀ 1. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
CHỦ DỀ 2.DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
CHỦ DỀ 3.DÒNG ĐIỆN TRONGCHÂN KHÔNG VÀ CHẤT KHÍ
CHU DE 4.DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN
CHU DE 5. ÔN TẬP, KIỂM TRA CHƯƠNG 3 -DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

CHUONG 4. TU TRUONG
CHU DE 1. TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC LOẠI DÒNG ĐIỆN
CHU DE 2. LỰC TỪ - TƯƠNG TÁC TỪ
CHU DE 3. LỰC LO REN XƠ
CHU DE 4. ON TAP-K.TRACHUONG 5. CAM UNG DIEN TU
CHU DE 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
CHU DE 2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG DO ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG TRONG TỪ TRƯỜNG
CHU DE 3. HIEN TUONG TU CAM
CHU DE 4. ON TAP - KIEM TRA

CHUONG 6. HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG
ĐỀ KIỂM TRA -HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG
ĐỀ SỐ 30. HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG

CHUONG 7. MAT- DUNG CU QUANG HOC
CHỦ ĐỀ 1. LĂNG KÍNH
CHU DE 2. THẤU KÍNH MỎNG
CHỦ ĐỀ 3. MẮT- CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH SỬA
CHU DE 4. KÍNH LÚP – KÍNH HIỂN VI – KÍNH THIÊN VĂN
CHU DE 5. ÔN TẬP - KIỂM TRA CHUYÊN ĐÊ MẮT - DỤNG CỤ QUANG HỌC

CHUONG 8. DE THI - KIEM TRA LỚP 11
HOC KY I
HOC KY II


CẤU TRÚC CÁC DẠNG CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP LỚP 10


CHUONG 1; CHUYỂN ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
chu de 1; chuyen dong thang deu
chu de 2. chuyen dong thang bien doi deu
chu de 3. roi tu do
chu de 4. chuyen dong tron deu
chu de 5. cong van toc
chu de 6. on tap - kiem tra chuong 1

CHUONG 2. DONG LUC HOC CHAT DIEM
CHU DE 1. TONG HOP-PHAN TICH LUC
CHU DE 2. BA ĐL NEWTON
CHU DE 3. CAC LUC CO HOC THUONG GAP
CHU DE 4. CHUYEN DONG NEM NGANG – XIEN
CHU DE 5. BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ĐỘNG LỰC HỌC
CHU DE 6. CHUYEN DONG CUA HE VAT
CHU DE 7. ON TAP - KIEM TRA

CHƯƠNG 3; TĨNH HỌC VÂT RẮN
chu de 1. CAN BANG CUA VAT RAN CHIU NHIEU LUC TAC DUNG
Chủ đề 2 MOMEN LỰC- NGẪU LỰC
Chủ đề 3. QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU
Chủ đề 4. CÁC DẠNG CÂN BẰNG.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ
Chủ đề 5. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN,QUAY CỦA VẬT RẮN.
chu de 6. on tap kiem tra

CHƯƠNG 4; CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
CHỦ ĐỀ 1. ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
CHỦ ĐỀ 2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
CHỦ ĐỀ 3. ĐỘNG NĂNG
CHỦ ĐỀ 4. Thế năng- định lý biến thiên thế năng
CHỦ ĐỀ 5. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG
CHU DE 6. ÔN TẬP - KIỂM TRA

CHƯƠNG 5; CƠ HỌC CHẤT LƯU

CHƯƠNG 6; CHẤT KHÍ
chu de 1. ĐL BÔI LƠ- MA RI ỐT
chu de 2. ĐỊNH LUẬT SAC LƠ
chu de 3. ĐL GAY LUY XÁC
chu de 4. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI
chu de 5. PHƯƠNG TRÌNH CLAPEROL MENDELEEP

CHƯƠNG 7; CHAT RAN-CHAT LONG-SỰ CHUYỂN THỂ
chu de 1. biến dạng cơ của chất rắn
chu de 2. sự dãn nở vì nhiệt
chu de 3. chất lỏng, sức căng bề mặt, mao dẫn
chu de 4. sự chyển thể
chu de 5. do am khong khi
chu de 6. on tap - kiem tra

CHƯƠNG 8; CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

DE THI - KIEM TRA LỚP 10
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
The following 29 users Like vuhoangbg's post:
yunho_changmin_75 (14-04-2013), vucamnhung67 (30-11-2012), vnthanhduoc (04-08-2013), vngoc33 (06-02-2014), vantangvh (09-05-2012), tui là tui (31-10-2012), Tiếu Phong Lạc (03-03-2015), tienloc000 (27-09-2012), ThuyetDiaLy (23-06-2013), thuthudo (25-01-2013), thong1410 (07-07-2012), thanhnt94 (04-04-2013), test (16-10-2012), nguyenhien (24-11-2012), nguyenhanghh1bg (10-09-2012), ngungobaby (10-10-2013), nghiason (16-08-2012), nevermind (28-10-2012), mediatrang (24-11-2012), liomen (18-11-2012), kuty411 (23-02-2013), kjngstars (22-12-2012), khongphuoc (05-12-2012), hanh tran (20-01-2013), Dandelion. (25-07-2012), canhlamha (23-05-2012), annam (06-11-2012), anhtu1197 (25-06-2014), anchowy (13-09-2013)
05-05-2012, 08:59 PM
Bài viết: #2
RE: Download 41 chuyên đề LTĐH vật lý 2012 file Word
Tài liệu hay quá thầy ơi.
Thật đầy đủ và tuyệt trên cả mong đợi
Em xin được cảm ơn thầy rất nhiều ạ
Chúc Thầy, Cô cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
The following 1 user Likes a2dung61's post:
vuhoangbg (15-05-2012)
06-05-2012, 08:24 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 21-09-2012 03:42 PM bởi vuhoangbg.)
Bài viết: #3
RE: Download 41 chuyên đề LTĐH vật lý 2012 file Word
hang225

03 / 4

tới tôi
Kính gửi thầy Vũ Hoàng !
Kính thưa thầy ! Xin cho phép em được gọi thầy là thầy vì có lẽ những gì em học tập được từ thầy quả là lớn lao..
Thưa thầy ! Em là một giáo viên Vật lý mới ra trường, kinh nghiệm quả là ít ỏi. Những gì học được nơi trường lớp cũng không phải là nhiều. Những tài liệu thầy chia sẻ thực sự giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp mới của em. Em học được từ thầy không chỉ là cách làm việc khoa học mà ở cả tấm lòng rộng mở, vô tư...Mỗi ngày em đều lên thuvienvatly vào thăm web của thầy, mặc dù em không để lại lời bình luận gì nhưng trong thâm tâm em biết ơn thầy rất nhiều. Em nghĩ thật sự may mắn cho những ai được là học trò của thầy - một người thầy tận tâm, tâm huyết và những đức tính thật đáng quý !
Thưa thầy ! Em cũng không biết nói gì để tỏ lòng biết ơn của em đến với thầy. Chỉ biết thành tâm cầu chúc cho thầy và gia đình có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ! Chúc cho thầy ngày càng có nhiều học trò ngoan, học giỏi và thành đạt ! Kính chúc thầy mãi mạnh giỏi và có nhiều tài liệu bổ ích như vậy nữa... Một lần nữa thành thật cảm ơn thầy rất nhiều !
Thưa thầy ! Thầy có thể cho em xin bản word CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC được không ạ? Em biết với những gì mà thầy chia sẻ đã là quá nhiều, quá tuyệt vời rồi... Dù thế nào em cũng chân thành cảm ơn thầy ! Nếu có gì khó hiểu em xin phép làm phiền thầy có được không ạ ?
Kính chào thầy !
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
The following 2 users Like vuhoangbg's post:
trandinhhai (06-09-2012), ThuyetDiaLy (23-06-2013)
06-05-2012, 03:24 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 21-09-2012 03:42 PM bởi vuhoangbg.)
Bài viết: #4
RE: Download 41 chuyên đề LTĐH vật lý 2012 file Word
Quoc dung Dang

02:49 (4 giờ trước)

tới tôi
Em chào thầy Hoàng ạ,
Em vừa down được bộ 41 chuyên đề tài liệu LTDH của thầy về hồi chiều, em cũng vừa tình cờ tìm thấy thôi thầy ạ.
Lúc tải về em có xem sơ qua thấy cũng khá hay và chi tiết. Nhưng không ngờ em xem từ lúc tải tài liệu về đến giờ là 2h23 sáng, em xin thú thật với thầy một điều. Tài liệu trên cả tuyệt vời thầy ạ, lâu lắm rồi em mong tìm được một bộ tài liệu như thế này nhưng đến giờ mới có. Tài liệu trên mạng phải nói là nhiều vô hạn, nhưng để tìm được một tài liệu đáng tin tưởng để ôn luyện trong suốt quá trình luyện thi thì thật khó. Mỗi thầy một góc độ, ai cũng giỏi cả nhưng nhiều khi xem nhiều quá cũng làm rối lắm thầy ơi. Có tài liệu tập trung một chuyên đề ví dụ phần Dao động cơ viết rất hay thầy ạ, nhưng càng xem lại càng khó hiểu chắc tại em tiếp thu chậm. Có tài liệu thì tập hợp lại toàn bộ kiến thức, có lẫn bài tập +đáp án... nhưng đáp án lại sai, thiếu chi tiết hay thiếu vấn đề tập trung cho một dạng toán nào đó....Đến bây giờ thì được thầy làm ra bộ tài liệu này em nghĩ thầy phải rất công phu và bỏ ra nhiều công sức để làm nên nó, theo quan điểm của riệng em thì tài liệu của thầy rất hay, rất thiết thực so với những tài liệu mà em đã từng được xem. Ước gì vài tháng trước đây em có được bộ tài liệu này thì thật là tốt. Tài liệu của thầy em chỉ có góp ý nhỏ thôi thầy ạ. Em nghĩ bây giờ nó đã rất tốt rồi, thế nên mỗi năm Bộ có ra những dạng bài mới thì thầy chỉ cần bổ sung thêm một phần nhỏ nữa thôi là hoàn thiện cho việc ôn luyện theo từng năm đúng không thầy.hi
Lời cuối cùng em muốn nói:
Xin được cảm ơn thầy rất nhiều. Chúc thầy cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Chào thầy ạ.
Quốc Dũng
TP Hồ Chí Minh, 6/5/2012
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
The following 2 users Like vuhoangbg's post:
ThuyetDiaLy (23-06-2013), bacho.1 (06-10-2012)
07-05-2012, 06:15 PM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 15-05-2012 09:54 AM bởi vuhoangbg.)
Bài viết: #5
RE: Download 41 chuyên đề LTĐH vật lý 2012 file Word
em chào thầy!
thực sự em đang rất mong đợi 1 tài liệu về môn lý một cách đầy đủ. nhưng e không nghĩ nó tuyệt thế này. trên sức mong đợi của e.
em chân thành cám ơn thầy!!!!
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
The following 2 users Like hoaheo's post:
vuhoangbg (07-05-2012), f32 (23-05-2013)
11-05-2012, 01:02 AM (Bài viết đã được chỉnh sửa: 14-05-2012 12:28 AM bởi vuhoangbg.)
Bài viết: #6
RE: Download file Word 41 CHUYÊN ĐỀ LTĐH vật lý 2012
bộ 69 đề thi thử đh ....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời

13-05-2012, 04:53 PM
Bài viết: #7
RE: Download file Word 41 CHUYÊN ĐỀ LTĐH vật lý 2012
thầy ơi bộ đề link bị del rồi hay sao ý ạ
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời

14-05-2012, 09:47 AM
Bài viết: #8
RE: Download file Word 41 CHUYÊN ĐỀ LTĐH vật lý 2012
cảm ơn bạn link đã được sửa.
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời

16-05-2012, 07:11 PM
Bài viết: #9
RE: Download file Word 41 CHUYÊN ĐỀ LTĐH vật lý 2012
41 chuyên đề luyện thi đại học vật lý 2012 - Tài liệu hỗ trợ cho cả việc học lẫn giảng dạy
....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
The following 1 user Likes vuhoangbg's post:
hanh tran (20-01-2013)
19-05-2012, 01:43 PM
Bài viết: #10
RE: Download file Word 41 CHUYÊN ĐỀ LTĐH vật lý 2012
....... ...hoặc..CẦN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ DOWNLOAD (TẢI VỀ) ..
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like Post Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời

Đăng trả lời 


Có thể liên quan đến chủ đề...
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Chuyên cung cấp các sản phẩm máy đánh bài bịp giá mềm ở Việt Nam CEOBang1994 2 64 12-02-2015 01:44 PM
Bài mới nhất: simsinhvienmobile
  Cách lựa chọn phuộc cho xe SH 150i 2015 SieU_Thi24H 0 43 11-02-2015 12:14 AM
Bài mới nhất: SieU_Thi24H
  Chuyên cung cấp các loại dụng chụ chơi bài bip uy tín CEOBang1994 0 48 10-02-2015 10:58 PM
Bài mới nhất: CEOBang1994
  MuHuyenVu.Org - Mu Mới Ra Open ngày 31/1/2015 2/2 3/2 4/2 5/2 huyenv514 0 64 03-02-2015 03:25 PM
Bài mới nhất: huyenv514
  BỘ 41 CHUYÊN ĐỀ LTĐH VẬT LÝ 2015 - GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TẠI ĐÂY vuhoangbg 80 20,606 23-11-2014 09:38 PM
Bài mới nhất: LeThiThuThuy
  Bài tập thí nghiệm chuơng dao động cơ - vật lý 12 xmcb 0 267 02-03-2014 11:41 AM
Bài mới nhất: xmcb
  HỆ THỐNG BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ vuhoangbg 5 5,306 21-08-2013 05:19 PM
Bài mới nhất: huymap_678
  Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ môn Vật lý, đề thi tốt nghiệp vuhoangbg 3 1,995 19-02-2013 08:56 PM
Bài mới nhất: superfire220
  vat ly 12 rapppi 1 1,140 23-01-2013 12:29 PM
Bài mới nhất: kjngstars

Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách

Liên hệ | http://lophocthem.com | Trở về đầu trang | Trở lên trên | Bản rút gọn | RSS
http://lophocthem.com